Antimoppestrategi for Fursund Børnehus og Skole

 2017

 

Alle forældre, medarbejdere og elever har et medansvar for god trivsel på skolen. Vi vil arbejde for en positiv trivsel for alle elever. Ingen form for mobning kan tolereres, og vi tager alle tilfælde af mobning alvorligt. Det er skolen mål, at der skabes positiv og gensidig tillid mellem skolen og hjemmet.

 

Skolens definition af mobning:

Mobning er gentagende bevidste handlinger – fysiske såvel som psykiske,

verbale såvel som nonverbale rettet mod enkelt personer, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle. Mobning er således ikke en konflikt

men et overgreb, som behandles derefter.

 

Forebyggelse af mobning.