Skolen historisk set

Fursund er navnet på den del af Limfjordens vande, der binder det nordligste Salling med hovedbyen Selde sammen med øen Fur. I de sidste 100 år har der været fast færgeforbindelse mellem de to samfund og farvandet har allerede givet navn til fælles projekter. Så da Selde Skole og Fur Skole blev sammenlagt til èn skole med fælles ledelse, for de to undervisningssteder, var det naturligt at kalde den nye skole for Fursund Skole.

 

Fursund Skoles logo er lavet af Lene Gade, Selde.

 

I 2014 blev Fur Skole nedlagt, hvorfor der i dag kun er undervisningssted i Selde.

 

I 2017 fusionerede Selde Børnehave og Fursund Skole og det nye navn for institutionen er nu Fursund Børnehus og Skole.