2017

 

 

Trafikpolitik for Fursund Børnehus og Skole                                    

Mål:

 

 

Når man kommer til skolen som cyklist eller fodgænger

Generelt skal man følge de anvisninger som skolen anviser i forbindelse med at krydse hovedgaden i Selde.

Hvis man er cyklende, skal cyklen placeres i cykelskuret oppe ved hallen.

 

Hvis man køres i skole

Vi opfordrer forældrene til at aflevere børnene på P-pladsen ved Skolebakken, eller P-pladsen ved hallen.

Forældrene opfordres til at afpasse hastigheden efter forholdene.

 

Undervisning

Der undervises i trafik på alle klassetrin, hvor materiale fra Rådet for sikker trafik anvendes i både teoretisk og praktisk form.

I 6. kl. er der en cyklistprøve, som består af såvel en teoretisk del, som en praktisk del. Eleverne får vurderet deres adfærd i trafikken.

Vi opfordrer i øvrigt alle forældre til at tage aktivt del i elevernes trafikuddannelse, ved at vise og tale om, hvordan forskellige situationer i trafikken tackles.

 

Cykelture i skoletiden

I forbindelse med undervisningen indgår af og til cykelture. På disse ture i skoletiden skal alle elever og lærere bære cykelhjelm, og hvis de ikke har deres egen hjelm, kan de låne en af skolen.

Som princip, skal der altid være 2 voksne med på cykelture. Dette princip er også gældende ved gåture, udflugter mm.

En af de voksne skal medbringe en mobiltelefon på ture ud af huset.

 

Generelt

Ved mørketid sættes der fokus på brugen af lygter og reflekser.

Det er forældrenes ansvar og opgave, at barn og cykel er udstyret med evt. reflekser og lys, og ellers er lovlige.

Skolen har en færdselskontaktlærer, der sikrer materialer til undervisning, samt gør opmærksom på forskellige trafikkampagner.

Det forudsættes, at skolens ansatte samt forældre er rollemodeller i forhold til at overholde færdselsloven, samt de lokale henvisninger omkring trafiksikkerhed.

Skolen samarbejder med det lokale politi i forbindelse med kampagne og cyklistprøve.

Skolen sikrer, at alle der har behov og er berettiget til skolekørsel får anvist denne mulighed.