Stresspolitik

Fursund Børnehus og Skole 2017

 

Medarbejderne på Fursund Børnehus og Skole har et fælles ansvar for at være opmærksomme på hinandens trivsel.

Hvordan forebygger vi stress på Fursund Børnehus og Skole

 

På Fursund Børnehus og  Skole behandler vi hinanden ordentligt og den enkelte medarbejdere skal føle sig hørt og set ud fra vores værdier, udvikling, trivsel og ordentlighed. Vi tilstræber en åben dialog i huset i forhold til den enkelte medarbejders kompetencer og fordeling af arbejdsopgaver.

Hvis medarbejderen har brug for det, er det altid muligt at få en samtale med lederen . her kan drøftes hvilke forebyggende initiativer der kan sættes ind med. Det kan være en ændring af arbejdsopgaver eller mulighed for frihed.

I henhold til Skive Kommunes politik skal den enkelte medarbejder have en MUS samtale en gang om året. Derudover skal der i henhold til arbejdsmiljøloven afvikles APV  - undersøgelser, hvorudfra der laves handleplaner for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Den enkelte medarbejder og kolleger er vigtige i forhold til at forebygge stress. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på hinanden og tør spørge ind.

Det er vigtigt, at ledelsen har bøje for personalet, og griber ind før personale stresses af det daglige arbejde. Ledelsen skal aktivt sikre, at hvor det er muligt forebygges stress.

 Derfor er det vigtigt at:

 

 

Gennem Skive Kommunes sundhedsordning er der mulighed for psykologhjælp i forbindelse med arbejdsrelaterede og arbejdsbetingede problemstillinger.

Håndtering af stress på Fursund Børnehus og Skole:

Hvis man oplever en kollega med symptomer på stress eller ændret adfærd skal man :

STRESS er ikke en privat sag , hvis det har indflydelse på arbejdet og arbejdspladsen.

Når en medarbejder er ramt af stress tilbyder lederen pågældende en samtale, hvor medarbejderen tilbydes bisidder;

 

Ændringer der kan ses hos mennesker med stress :

 

11. maj 2017.

 

Gert Slyngborg.