Voldspolitik Fursund Børnbehus og Skole 2017

 

Nedenstående kan man læse under Fursund Skole´s handleplan i forbindelse med vold.

Den er lavet med baggrund i Skive Kommunes voldspolitik som kan læses under flg.:

 

 

http://www.skive.dk/byr%c3%a5d+kommune/politikker+planer/politikker

 

Fysisk vold mod medarbejder:

Lederen kontakter straks hjemmet og orienterer om det skete. Eleven bliver straks hjemsendt i henhold til reglerne for god ro og orden i folkeskolen.

 

Lederen tager straks en samtale med medarbejderen.

Lederen træffer de nødvendige foranstaltninger og medarbejderen tilbydes:

· At holde fri dele af dagen eller resten af dagen.

· Psykologhjælp

· Der udfærdiges en beskrivelse af det skete i samarbejde med skolens sikkerhedsrepræsentant.

· I det videre forløb med eleven, orienteres medarbejderen grundigt.

 

 

Fysisk vold elever imellem:

Klasselæreren/medarbejder i SFO kontakter straks hjemmet.

Klasselæreren/medarbejderne i SFO og ledelsen aftaler om eleven skal sendes hjem resten af dagen i henhold til regler for god ro og orden i folkeskolen. (Er ledelsen ikke tilstede, træffer medarbejderne selv denne beslutning). Ledelsen orienteres umiddelbart derefter om hændelsesforløbet.

Klasselæreren orienterer sit klasseteam om hændelsesforløbet og der udarbejdes en handleplan for det videre forløb.

Hvis der aftales at holde møde med forældrene efterfølgende deltager skolelederen/SFO-lederen.

Har det været nødvendigt for medarbejdere at fastholde eleven under hændelsesforløbet, orienteres skolens leder/SFO-lederen herom.

Skolen sikkerhedsrepræsentant orienteres om hændelsesforløbet.