Sorgplan for Fursund Skole 2017

 

 

 

Skolen uddanner en sorggruppelærer.

 

I tilfælde af dødsfald blandt klassens forældre og søskende.

Klasselæreren, SFO lederen og ledelsen drøfter sammen, hvordan man forholder sig i det konkrete tilfælde.

Lederen indhenter oplysninger/dokumentation for dødsfaldet.

Der flages efter gældende regler.

Skolens personale orienteres.

Klasselæreren taler med klassen om dødsfaldet.

Alle børn samles til en orientering.

Skolelederen afleverer en buket til familien.

 

Begravelsen.

Der flages efter gældende regler.

Der sendes en krans fra skolen.

Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om skolens ledelse skal deltage.

Personalet påtager sig ikke at tage elever med til begravelsen.

Klasselæreren aftaler evt. med forældrerådet om klassens sender opmærksomhed.

 

Opfølgning.

Der skal være opmærksomhed på børnenes behov.

Graven kan evt. besøges.

Der kan tales om børnene om det skete.

Emnet kan tages op i klassen.

Vores sorglærer inddrages.

 

I tilfælde af dødsfald blandt eleverne på skolen.

Klasselæreren, SFO lederen og skolens ledelse drøfter sammen, hvordan man forholder sig i det konkrete tilfælde.

Lederen indhenter oplysninger/dokumentation for dødsfaldet.

Der flages efter gældende regler.

Skolelederen og klasselæreren afleverer en buket til familien.

Personalet orienteres.

Klasselæreren snakker med klassen om dødsfaldet.

Alle børn samles til et mindesamvær.

 

Begravelsen.

Der flages efter gældende regler.

Skolen sender en krans til begravelsen.

Klasselæreren aftaler med klassen og forældrerådet følgende: