Rygepolitik

 

På grund af den nye lov om rygepolitik der er vedtaget i Folketinget d. 6. juni 2012, finder skolebestyrelsen det passende, at gøre opmærksom på hvordan dette udmøntes på Fursund Skole.

 

Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel, og det gælder i skoletiden, samt til arrangementer uden for skoletiden, eks. forældremøder, sommerfest osv. Forbuddet er også gældende for alle aktiviteter i SFO-regi, og gælder for hele Fursund Skole.

 

Link til lovteksten: http://www.sum.dk/Sundhed/Forebyggelse/Rygning%20og%20tobak.aspx