Rygepolitik

 

På grund af den nye lov om rygepolitik der er vedtaget i Folketinget d. 6. juni 2012, finder skolebestyrelsen det passende, at gøre opmærksom på hvordan dette udmøntes på Fursund Børnehus og Skole.

 

Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel, og det gælder i skoletiden, samt til arrangementer uden for skoletiden, eks. forældremøder, sommerfest osv. Forbuddet er også gældende for alle aktiviteter i Børnehave og SFO-regi, og gælder for hele Fursund Børnehus og Skole.

 

Link til lovteksten: http://www.sum.dk/Sundhed/Forebyggelse/Rygning%20og%20tobak.aspx