Fursund Skole

Skolebakken 8, Selde

7870 Roslev

tlf. 99156400

Skolenr. 783004

EAN NR. 579 800 406 65 46

 

Skolens ledelse, administration og service
Skoleleder Marie Stilling 99156403 masj@skivekommune.dk
USFO-leder Charlotte Bülow Schmith 99156408/21594165 chls@skivekommune.dk
Sekretær Mette Riis 99156400 mers@skivekommune.dk
Teknisk Serviceleder Kresten Korsgaard 51245250