Nyt fra kontoret

Skolebestyrelsesvalg 2018

Til forældre med børn indskrevet i Fursund Børnehus og Skole, Jebjerg Børnehus og Skole, Breum Børnehave og Breum Skole                                
Mandag d. 12. marts 2018 kl. er der opstillingsmøde/valgmøde til vore nye bestyrelse i lokalområde 3.
Alle forældre med børn i skolerne eller i børnehaverne kan opstilles og vælges.
Læs mere:

07-02-2018 MR